Yellow
White
White
Black
Black
Pink
Blue
Yellow
Khaki