Yellow
White
White
Black
Black
White
Pink
Blue
Khaki